Fitxes de l'edifici, com es llegeixen?

Fitxa FDEE

La FDEE acredita el rendiment energètic dels nostres edificis, abordant aspectes clau com la demanda energètica, el consum i les emissions de CO2. Les nostres promocions superen la majoria de construccions amb classificació A gràcies a tècniques innovadores, materials ecològics i tecnologies avançades.

Emissions

-67% d'emissions de CO2

Els nostres sistemes emeten un 67% menys de CO2 que la mitjana d'habitatges amb classificació A. En comparació amb la totalitat d'habitatges, aquesta xifra s'eleva fins a un 90% menys.

Consum d'energia

-45% Consum d'energía total

El consum d'energia a les nostres vivendes és un 45% inferior.

Demanda

-88% Demanda de calefacció

Les nostres vivendes tenen un rendiment excel·lent durant l'hivern. La demanda energètica és un 88% menor que la mitjana de classificació A. Això es tradueix en un gran estalvi.

Demanda de refrigeració

La demanda de refrigeració a l'estiu és equivalent a la mitjana d'habitatges amb classificació A, i un 40% inferior a la mitjana de tots els habitatges. Per a nosaltres, l'il·luminació natural és molt important i no estalviem finestres i balcons cap a l'exterior.

Fitxa de Qualificació Energètica del Projecte

Descobreix la fitxa de qualificació energètica: què és i com interpretar-la. Aprèn a avaluar l’eficiència i sostenibilitat d’un projecte mitjançant aquesta eina clau.

Que és?

La Qualificació Energètica dels Edificis és el mecanisme oficial, tant a nivell nacional com a nivell europeu, per a l’avaluació i comparació de l’eficiència energètica i la integració de les energies renovables en els edificis.

Característiques

La Qualificació d’Eficiència Energètica d’un Edifici permet assignar a cada edifici, o unitat independent del mateix, una etiqueta que proporciona informació sobre aquest edifici, específicament sobre el seu Consum d’Energia i les Emisions de CO2, classificant-lo dins d’una escala.

Aquesta classificació varia des de la classe A, per als menys consumidors d’energia, fins a la classe G, per als més consumidors quan es comparen en l’àmbit de consum, i de la mateixa manera pel que fa a les emissions.

Aquesta qualificació es basa en l’avaluació de l’edifici de manera independent de l’ús real del mateix, simulant condicions de funcionament homogènies per a tots els casos, de manera que permeti identificar i comparar els edificis per la seva qualitat energètica i no per l’ús dels seus ocupants, una consideració indispensable per ajudar en la presa de decisions de compra, lloguer o rehabilitació d’un edifici.